8 วิธี สอนลูกรู้จักความรับผิดชอบ (Mother & Care )


 

การปลูกฝังเรื่องความรับผิดชอบให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก เป็นการสร้างนิสัย วินัยที่ดีในอนาคตค่ะ โดยมีคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้กำกับคอยบอกกล่าว สอนผ่านกิจกรรม เรื่องใกล้ตัวของลูกต่อไปนี้ค่ะ

 1. เรื่องเรียน

จัดสรร กำหนดเวลากับลูกในแต่ละวันให้ชัดเจนว่าลูกต้องทำอะไร อย่างไร หลังจากที่เลิกเรียนมาถึงที่บ้านแล้วก็ได้ค่ะ เช่น ควรเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือกินอาหารว่างเสร็จแล้ว ลำดับต่อไปที่ลูกต้องทำ คือ การบ้าน เรื่องเรียน ซึ่งรวมถึงการจัดตารางสอนของวันรุ่งขึ้นให้เสร็จสรรพ 

 2. ของใช้ส่วนตัว

ฝึกให้ลูกมีความรับผิดชอบในเรื่องเล็ก ๆ เรื่องง่าย ๆ จากของใช้ของลูก เช่น อุปกรณ์เรื่องเรียน เสื้อผ้าของตัวเอง ว่าควรดูแลหรือรักษาสิ่งของอย่างไร พร้อมกับแทรกข้อมูล สิ่งดีเรื่องอื่น ๆ ไปด้วยค่ะ เช่น สอนลูกถึงวิธีซักผ้า พับผ้า จัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยไม่เกี่ยงเรื่องเพศ เด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชาย

 3. ของเล่น

ของเล่นที่ถูกทอดทิ้ง วางเกลื่อนทั่วบ้าน ขาดการดูแลของลูก ก็สามารถเป็นประเด็นที่นำมาบอก และสอนลูกถึงการรับผิดชอบ ดูแลของเล่น เช่น ทุกครั้งเมื่อเลิกเล่น ลูกควรเก็บใส่กล่องหรือไว้ในที่ที่ควรเก็บ หากชำรุดเสียหาย ก็ควรบอกกล่าวพ่อแม่ นำมาซ่อมแซมเพื่อจะได้เล่นสนุกต่อไป ไม่ทิ้งขว้าง หรือต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองเงินทอง


 4. เรื่องในบ้าน

นอกจากเรื่องของตัวเองแล้ว การสอนเรื่องความรับผิดชอบ ผ่านการมีส่วนร่วมช่วยกันในครอบครัว เช่น บอกลูกถึงวิธีการเปิด-ปิดน้ำหรือไฟในบ้าน การถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งาน ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร เรื่องค่าใช้จ่ายในบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่


 5. สัตว์เลี้ยง-ต้นไม้

เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ได้ประโยชน์ และช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบได้ค่ะ เช่น การดูแลสัตว์เลี้ยงที่ลูกต้องรับผิดชอบเรื่องอาหาร ความสะอาด หรือถ้าปลูกต้นไม้ลูกก็ควรจะต้องรดน้ำ พรวนดิน สังเกตความเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
 

 6. ค่าขนม

การสอนลูกรู้ถึงคุณค่าการใช้เงินอย่างถูกวิธี และเหมาะสมผ่านการออมเงิน ต้องมีวิธีสอนที่จูงใจค่ะ เช่นให้เงินค่าขนมลูกเป็นรายสัปดาห์ หรือชวนลูกสนุกกับการทำรายรับ-รายจ่ายของตัวเอง เพื่อเรียนรู้เรื่องตัวเลขและเมื่อลูกรับผิดชอบ บริหารจัดการเรื่องเงินได้ดี คุณอาจเพิ่มมูลค่าเงินออมสมทบก็ได้ค่ะ


7. ความสัมพันธ์พี่-น้อง

บ้านไหนมีลูกน้อยสองคน (คนโตและคนเล็ก) คุณอาจมอบหมายหน้าที่ให้พี่คนโตช่วยงาน ดูแลน้องในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นเพื่อนเล่นกับน้อง ช่วยป้อนข้าว อาบน้ำ หรือแม้แต่แต่งตัวให้น้อง ก็เป็นวิธีง่าย ๆ ที่ช่วยผ่อนแรงคุณได้ และยังเป็นการสร้างความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้องค่ะ

8. ธรรมะจัดสรร

คุณสามารถหยิบจับ นำธรรมะมาเป็นเครื่องมือสอนลูกได้เสมอค่ะ เพราะธรรมะจะช่วยสร้างปัญญา พัฒนาจิตใจให้กับลูก เป็นแนวทางที่ช่วยให้ลูกเรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง ทั้งทางกาย วาจา และใจ เพราะลูกรู้ว่าสิ่งที่กระทำเป็นเรื่องดีหรือสิ่งผิด เช่น โกหก การหยิบสิ่งของผู้อื่น หรือให้ร้ายผู้อื่น เป็นเรื่องไม่ดีค่ะ


Tips

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใดก็ตาม ควรดูความเหมาะสมของวัยและความสามารถ (ยืดหยุ่น) ด้วยค่ะ เช่น เด็กเล็กควรเริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนเกินความสามารถ ถ้าเด็กโตอาจเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น และเมื่อลูกเรียนรู้ ปฏิบัติได้จริง คุณควรก็เป็นผู้ส่งเสริมเติมกำลังใจ ด้วยคำชมกับลูก ที่สำคัญพ่อแม่ยังต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเสมอ

เรื่อง/ภาพ ที่มา :
http://kruvoice.com/8-วิธี-สอนลูกรู้จักความร/

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.motherandcare.in.th/

 

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th