การ์ตูนสำหรับเด็ก

ขณะนี้มูลนิธิเด็กได้ระดมทุนเพื่อดำเนินงาน "โครงการตู้หนังสือในบ้านเด็ก"ที่จะมอบตู้หนังสือให้กับเด็กๆ ยากจนในชนบทที่อยากอ่านหนังสือ แต่ไม่มีหนังสือให้อ่าน โดยหนังสือที่เด็กๆ กลุ่มนี้จะได้อ่านนั้น ก็มีหนังสือการ์ตูนร่วมอยู่ด้วย การ์ตูนนั้นเป็นประโยชน์ต่อเด็กเป็นอย่างมาก เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีต่อเด็กๆ และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ทางเว็บไซต์มูลนิธิเด็ก จึงขอคัดสรรบทความเรื่อง "การ์ตูนสำหรับเด็ก"เขียนโดย ดร.พิมพ์พิมล ธงเธียร จากหนังสือ "การ์ตูน โลกใบใหม่ของความรักและจินตนาการ"พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก เพื่อเป็นคำตอบของคำถามที่ว่า "การ์ตูนนั้นมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรบ้าง"การ์ตูนเป็นสื่อที่มีความสำคัญ ที่อยู่ในความต้องการและความสนใจของเด็กทุก ๆ คน เพราะการ์ตูนทำให้เด็กเกิดความคิด เกิดจินตนาการ และเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดให้เกิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา

โดยเฉพาะถ้าเป็นการ์ตูนดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเคลื่อนไหวจากภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือสื่อดิจิตอล หรือเป็นการ์ตูนภาพนิ่งจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ล้วนแล้วแต่นำไปสู่ความสุขอันบังเกิดขึ้นจากความรู้สึกจิตใจ และมีอิทธิพลต่อการกล่อมเกลาหรือขัดเกลาเด็กให้เป็นเด็กดี มีคุณธรรม

เป็นยอดแห่งความสุขที่แทรกซึมลมหายใจที่ก่อเกิดสุขภาวะได้อย่างน่าทึ่ง เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กมีสติในการสร้างความสงบแก่ตนเอง


แง่มุมดีๆ อันหลากหลายของการ์ตูน อาทิ


การ์ตูนสร้างสมาธิแก่เด็ก

            การที่เด็กมีจิตใจจดจ่อ สนใจดูหรืออ่านการ์ตูนนั้น ก่อให้เกิดจิตอันเป็นสมาธิและเด็กได้พัฒนาสมอง ดังนี้
            - เป็นการฝึกฝนการรับรู้โดย การสัมผัสจากการเห็นและการได้ยิน
            - การเชื่อมโยงเรื่องราวเนื้อหาจากการรับรู้สัมผัสสู่สมองเป็นพลังปัญญาและจินตนาการสร้างสรรค์
            - การรับรู้สัมผัส ทำให้เกิดพลังสมาธิ ดื่มด่ำ ซึมซับคุณธรรม ความดีงาม เป็นสุขภาวะทางจิตวิญญาณ


การ์ตูนสร้างความรื่นรมย์

            - การ์ตูนสร้างรอยยิ้มอย่างมีความสุข
            - การ์ตูนสร้างเสียงหัวเราะ
            - การ์ตูนสร้างความสนุกสนานบันเทิง อารมณ์ดี
            - การ์ตูนสร้างความประทับใจ
            - การ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี
            - การ์ตูนสร้างบรรยากาศอารมณ์ร่วมที่ให้ความรื่นรมย์


การ์ตูนคือยอดแห่งความสุข

            - จิตเกิดสมาธิมีจิตใจจดจ่อ
            - ก่อเกิดความสุขสมใจ
            - อยู่ในความรื่นรมย์
            - สั่งสมทักษะรักการอ่าน
            - เพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษา
            - สร้างเสริมทางปัญญา
            - ประดุจอาหารสมอง


การ์ตูนพัฒนาจิต

            - เด็กได้แสดงออกในด้านความชื่นชอบ พึงพอใจ
            - เด็กมีโลกส่วนตัว ไม่เบียดเบียนก้าวร้าวผู้อื่น
            - เด็กมีมุมมองใหม่ ด้วยจิตที่ดี ทำให้จุดประกายความคิด ความฝัน และจินตนาการ
            - เด็กอิ่มเอิบสบายใจ


การ์ตูนพัฒนาทักษะรักการอ่าน

            - เมื่อเด็กอ่านมากย่อมรู้มาก เกิดความคิดแตกฉาน เพราะภาพการ์ตูนช่วยถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้รวดเร็ว ทำให้เด็กเข้าใจเรื่องราวอย่างต่อเนื่อง
            - ทำให้เด็กอยากอ่าน อยากรู้ อยากติดตาม เป็นการสร้างความสนใจแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง
            - เด็กมีความแตกฉานทางภาษา เรียนรู้คล่องแคล่ว ในการใช้วิจารณญาณ
            - การ์ตูนช่วยเสริมทักษะและกระบวนการสื่อสารแก่เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านคล่องของเด็ก ทำให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางความคิดคือ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ หาเหตุผล และสามารถพัฒนาทักษะการพูดด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ได้


การ์ตูนเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษา

เมื่อเด็กพัฒนาทักษะการรับรู้ด้วยการอ่านหรือการดูซึ่งนำไปสู่จินตนาการสร้างสรรค์ ทำให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะการเรียน การพูด และการฟัง เด็กสามารถเปิดประสาทสัมผัสสู่โลกกว้าง ดุจทะเลแห่งถ้อยคำ ทำให้รู้ภาษาได้มากขึ้น


การ์ตูนสร้างเสริมปัญญา

            - การ์ตูนเป็นสื่อที่สามารถลับความคิด และพัฒนาความรู้ ความจำ ทำให้เด็กฉลาด
            - การ์ตูนช่วยเพิ่มพูนความจำด้วยพลังภาพ
            - การ์ตูนช่วยบริหารความจำของเด็ก
            - การ์ตูนสร้างข้อคิดเตือนใจ เชื่อมโยงความตระหนักรู้และจิตสำนึกที่ดีแก่เด็ก
            - การ์ตูนช่วยพัฒนางานศิลปะแก่เด็ก และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็ก เป็นนักวาด นักเรียน และนักอ่านในอนาคต
            - ฯลฯ


            คุณประโยชน์อันมากมายที่การ์ตูนมีให้กับเด็กของเรา โดนเฉพาะสุขภาวะทางจิตและทางปัญญา จึงนับว่าเป็นความจำเป็น และเป็นความสำคัญในการสร้างเสริม สนับสนุนให้มีการ์ตูนดี ๆ และควรมากเพียงพอด้วย เราจึงจะเห็นพลังสร้างสรรค์ของงานศิลปะแขนงนี้ดร.พิมพ์พิมล ธงเธียร

ชื่อหนังสือ การ์ตูน โลกใบใหม่ของความรักและจินตนาการ
การ์ตูนสำหรับเด็ก


Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th