Share

 

 

มูลนิธิเด็ก  รับสมัครงาน


ตำแหน่ง นักจิตวิทยาและนักพัฒนาการ จำนวน 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ

1. อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ พัฒนาการมนุษย์ กิจกรรมบำบัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. รักเด็กและชอบทำงานกับเด็ก
4. ชอบค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเด็ก
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
6. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองและงาน
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนางานในรูปแบบใหม่ ๆ
8. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานพัฒนาการเด็กมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เอกสารแนะนำตัว (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น  ผลงานการทำงานที่ผ่านมา, วุฒิบัตรผ่านการอบรมต่าง ๆ , หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  มูลนิธิเด็ก เลขที่ 95/29 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220สมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
มูลนิธิเด็ก
เลขที่ 95/29 หมู่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
โทร. 02-814-1481โทรสาร 02-814-0369 อีเมล children@ffc.or.th

ติดต่อ : นางสาวปาริฉัตร กลิ่นใจ โทร. 099-805-5390

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th