Share

 

 

สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก  รับสมัครงาน


ตำแหน่ง นักออกแบบ (graphic designer) จำนวน 1 ตำแหน่งคุณสมบัติ

1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี  ด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์
3. มีความสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustration และ InDesign เป็นอย่างดี
4. มีความรู้และความสามารถในการถ่ายรูปนำเสนอสินค้า
5. ทำงานเร็ว มีทักษะการสื่อสารดี ทำงานเป็นทีม มีใจรักงานบริการ และตั้งใจทำงานเพื่อความสำเร็จขององค์กรและสังคม
6. หากมีความรู้และประสบการณ์ในการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน

1. พัฒนาออกแบบรูปลักษณ์สื่อ หรือสิ่งพิมพ์
2. สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาด


สวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ประกันสังคม
2. ประกันอุบัติเหตุ


หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. เอกสารแนะนำตัว (Resume)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. เอกสารอื่น ๆ เช่น  ผลงานการทำงานที่ผ่านมา, วุฒิบัตรผ่านการอบรมต่าง ๆ , หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

สถานที่ปฎิบัติงาน  

  สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก 460 จรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กทม. 10700สมัครด้วยตนเองหรือส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่
แผนกผลิตภัณฑ์พิเศษ มูลนิธิเด็ก
460 จรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กทม. 10700
หรือ E-mail : product_ffc@hotmail.com


ติดต่อสอบถาม แผนกผลิตภัณฑ์พิเศษ มูลนิธิเด็ก
โทร. 02-881-1734 ต่อ 14  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

 
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th