ภาพยนตร์ 6 Weeks To Mother's Day จะฉายในงานประชุมสัมมนา โรงเรียนประชาธิปไตยจากทั่วโลก ที่เมืองบังกะลอ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2561
 
 
   
 
   
   


#6weekstomothersday
#docnyc

Youtube : 6 Weeks To Mother's Day
instagram : 6 Weeks To Mother's Day
http://www.6weekstomothersday.com/

 
 
#6weekstomothersday
#docnyc

Youtube : 6 Weeks To Mother's Day
instagram : 6 Weeks To Mother's Day

http://www.6weekstomothersday.com/

 
#6weekstomothersday
#docnyc

Youtube : 6 Weeks To Mother's Day
instagram : 6 Weeks To Mother's Day

http://www.6weekstomothersday.com/

 

"แม่" ในหนังสารคดีที่ยิ่งใหญ่ ในยุคสมัยของเรา
๑๘/๑๑/๒๕๖๑#6weekstomothersday
#docnyc

Youtube : 6 Weeks To Mother's Day
instagram : 6 Weeks To Mother's Day

http://www.6weekstomothersday.com/


มูลนิธิเด็ก ๙๕/๒๔ หมู่ที่ ๖ ซ.กระทุ่มล้ม ๑๘ ถ.พุทธมณฑล สาย ๔ ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๒๐
โทร. ๐๒-๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ แฟ็กซ์ : ๐๒-๘๑๔-๐๓๖๙
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 
TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369

Share
  มูลนิธิเด็ก
95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
TEL. 02-814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369
Foundation For Children
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220
TEL. (662) 814-1481, 097-213-0647, 097-213-0648, 063-150-0060 FAX. 02-814-0369

©1999 Foundation For Children All rights reserved. | donation@ffc.or.th