*** กรุณากรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทร เพื่อออกใบเสร็จลดหย่อนภาษี (ใช้เป็นหลักฐานแนบ ภงด.90/91 สามารถยื่นผ่านออนไลน์ได้แล้ว)

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB