ทานตะวันดอกนี้ดั่งเด็กน้อย     เฝ้าคอยวันผลิบานเติบกล้า
ช่วยกันโอบอุ้มด้วยเมตตา     สรรค์สร้างคนดีมีค่าสู่สังคม

 • บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
 • 95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4
 • ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
 • ffc@ffc.or.th
 • (Tel) +66-2814-1481-7
 • (Fax) +66-2814-0369
 • Contact
 • Site Map
 • หมู่บ้านเด็ก
 • กิจกรรมหลัก
 • บทความ
 • ใจสู่ใจ
 • เพื่อนทักทาย