รายการเลี้ยงอาหารโครงการบ้านทานตะวัน (เด็กเล็กแรกเกิด - 4 ขวบ สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 จำนวนเด็กโดยประมาณ 30 - 40 คน
อาหาร 1 มื้อ (เข้าหรือกลางวันหรือเย็น) 1,000 บาท
อาหาร 3 มื้อ 3,000 บาท
อาหารว่าง 1 มื้อ 500 บาท