เด็กออทิสติก - ฝึกพัฒนาการด้วย SI
(Sensory Integration)
ลูกๆ บ้านทานตะวัน เขามาจากไหน?
แรกรับเด็กเข้าบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก
เลี้ยงอาหาร

อาหารเพื่อชีวิตใหม่

อุปการะเด็ก

อุปการะเด็ก

ของบริจาค

ของบริจาค

วิธีการบริจาค

วิธีการบริจาค

แบบฟอร์มบริจาค

แบบฟอร์มบริจาค

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถาม

การเรียนการสอน

กิจกรรมประจำวัน

กิจกรรมทั่วไป / จิตอาสา