43 ปีที่ผ่านมา

 ในแต่ละวันมูลนิธิเด็กเราทำอะไรบ้าง จากงานสังคมสงเคราะห์ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า

ยากจน ถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ไปสู่งานพัฒนา สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิเด็ก

6 WEEKS TO MOTHER’S DAY

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องเยี่ยม สะท้อนปัญหาเด็กและครอบครัว 6 WEEKS TO MOTHER’S DAY ภาพยนตร์สารคดีระดับโลก ที่คนไทยต้องดู 

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก นยุพชะ อาสนะ หมายถึง โยคะท่านอนคว่ำ

โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก เมื่อพูดถึงผลไม้ เชื่อเลยว่าหลายคนในวัยเด็กเคยเดินหาผลไม้ที่ขึ้นแถวข้างทาง ริมสวน ริมรั้วกินกันเป็นประจำ

ป้ายใหญ่ ขึ้นใหม่ ที่สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก บอกเล่าเรื่องราวการกระทำของเด็กตัวน้อยว่าเขากำลังสนใจอะไรที่เขาเปิดดูอย่างอยู่

 

หนังสืออ่านแล้วเพลิดเพลิน สามารถอ่านได้ทุกที่จริงๆ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตร ที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเย็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562

7 ปีที่แล้ว ครูสาวจากสุรินทร์ พรรณวิภา โซลเบิร์ก บินลัดฟ้า ไปสร้างครอบครัวที่นอร์เวย์ ปัจจุบันเธอคือครูผู้ช่วยปฐมวัย ในศูนย์เด็กเล็ก ในเมืองที่ชื่อโซลเบิร์กเอลวา

โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่ามะนาว มาทำการตรวจ ATK ทั้งเด็กและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด