นิทานเรื่องตัวเลขไทยไก่เขี่ย

เป็นผลงานที่รับรับรางวัลชมเชย
จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

เรื่อง : รักษิตา
รูป : กันจณา ดำโสภี

ผลิตโดย มูลนิธิเด็ก

หากท่านต้องการสั่งซื้อ
หรือสนับสนุนนิทานมูลนิธิเด็ก
สามารถทำได้โดยการสั่งซื้อ online
คลิกที่นี่
เพื่อสั่งซื้อหนังสือ