FFC Tale story ... นิทานสดใส

     นิทาน online สนุกๆจากมูลนิธิเด็กค่ะ เมื่อพร้อมแล้วก็เชิญเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการเลยค่ะ

 
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ให้การสนับสนุน นิทานภาพเคลื่อนไหว
ธนาคารกสิกรไทย sipa  เรื่อง พญาแถนขี้ลืม
.ในรูปแบบ vdo on youtube
  เรื่อง จีนกับใบมะขาม
.ในรูปแบบ vdo on youtube


 


  เรื่อง อุบายเศรษฐี

  เรื่อง โคลงเคลงค้างคาวน้อย

  เรื่อง ผจญภัยในห้องน้ำ

  เรื่อง ตุ๊กแกเบิ้ม