รายการโทรทัศน์สื่อสร้างสังคมอุดมสุข


รายการจองเลี้ยงอาหาร

คลิกเพื่อ download แบบรายการเลี้ยงอาหารเด็ก ...

โครงการโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก สถานที่ จ.กาญจนบุรี (อายุ 7 – 18 ปี)
จำนวนเด็กโดยประมาณ 150 คน


รายการ จำนวนเงิน
อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 2,000 บาท
อาหาร 3 มื้อ 5,500 บาท
ข้าวสาร 1 กระสอบ 1,800 บาท
ข้าวเหนียว 1 กระสอบ 2,000 บาท
ขนม 1 มื้อ 1,000 บาท
ผลไม้ 1 มื้อ 1,000 บาท
นม 1 มื้อ 1,500 บาท
ไอศกรีม 1 ถัง 1,500 บาท
ทุกอย่าง 14,300 บาท

โครงการโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 (อายุ 4 – 7 ปี)
จำนวนเด็กโดยประมาณ 70 คน

รายการ จำนวนเงิน
อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 1,200 บาท
อาหาร 3 มื้อ 3,500 บาท
ไอศกรีม 1 มื้อ 800 บาท
ผลไม้ 1 มื้อ 800 บาท
นม 1 มื้อ 800 บาท
อาหาร 3 มื้อ รวมของว่าง 5,900 บาท

โครงการบ้านทานตะวัน สถานที่ พุทธมณฑลสาย 4 (อายุแรกเกิด – 4 ขวบ)
จำนวนเด็กโดยประมาณ 40 คน

รายการ จำนวนเงิน
อาหาร 1 มื้อ (เช้าหรือกลางวันหรือเย็น) 900 บาท
อาหารว่าง 1 มื้อ 500 บาท
อาหาร 3 มื้อ รวมของว่าง 2,700 บาท

หากท่านต้องการที่จะจองเลี้ยงอาหารเด็ก กรุณาติดต่อมูลนิธิเด็ก และในกรณีที่ท่านมาร่วมเลี้ยงกรุณาสอบถามวันว่างทางโทรศัพท์ ที่โทร. 0 - 2814 -1481 - 7 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น 


95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th