ท่านสามารถบริจาคเงินให้โครงการต่างๆ ของมูลนิธิเด็กได้  โดยวิธีดังต่อไปนี้
 
   ธนาณัติ ในนาม มูลนิธิเด็ก สั่งจ่าย ปณ.กระทุ่มล้ม 73220
   ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิเด็ก
   เช็ค
สั่งจ่าย มูลนิธิเด็ก
   โอนเงิน
เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ในนาม มูลนิธิเด็ก ในบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคาร-สาขา
เลขที่บัญชี
  กรุงเทพ-หนองแขม
236-0-30989-8
  กรุงไทย-เพชรเกษม 91(อ้อมน้อย)
732-1-25298-1
  กรุงศรีอยุธยา-หนองแขม
308-1-13382-8
  กสิกรไทย-พุทธมณฑลสาย 4
261-2-84481-2
  ทหารไทย-เพชรเกษม-หนองแขม
197-2-06608-6
  ไทยพาณิชย์-เพชรเกษมซอย 114
115-2-14733-0
  ยูโอบี-สำนักงานสาทร
747-1-23331-9


กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาแจ้งกลับให้สำนักงานกรรมการมูลนิธิเด็กทราบด้วยทุกครั้ง
โดยส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสาร (Fax) 0-2814-0369  หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 0-2814-1481-7
เพื่อที่จะได้ส่งใบเสร็จรับเงินถึงท่านโดยเร็วมูลนิธิเด็ก
เป็นมูลนิธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ผู้บริจาคสามารถนำจำนวนเงินที่บริจาคให้มูลนิธิหรือโครงการใดๆ
ของมูลนิธิไปหักจากรายได้รวมเพื่อลดหย่อนภาษีประจำปีได้
Foundation For Children
FFC is a non-profit organization registered with the Ministry of Finance.
Donation made to the Foundation is tax deductible.95/24 หมู่ที่ 6 ซ.กระทุ่มล้ม 18 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220 TEL. 0-2814-1481-7 FAX. 0-2814-0369
95/24 Moo 6 Soi Kratoomlom 18, Buddha Monthon 4, Sampharn Nakhon Pathom 73220 TEL. (662) 814-1481-7 FAX. (662) 814-0369
©1999 Foundation For Children All rights reserved. This site is best viewed with 1024x768 resolution. | donation@ffc.or.th